Chính Sách Cá Nhân

19/04/202333 phút đọc

1. Giới thiệu

1.1. Trang web alinco.vn và Ứng dụng Alinco được điều hành bởi Công ty TNHH Alinco Electronics Việt Nam (sau đây được đề cập riêng là “Alinco”, và đề cập chung là “Chúng tôi”, “của Chúng tôi” trong Chính sách này). Alinco cam kết tôn trọng quyền riêng tư và những vấn đề cá nhân của tất cả Người dùng trên trang web alinco.vn (sau đây được đề cập chung là “Alinco”). Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà Người dùng đã tin tưởng giao cho Chúng tôi và tin rằng Chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này ("Chính sách bảo mật" hay "Chính sách") được thiết kế để giúp Người dùng hiểu được cách thức Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà Người dùng đã cung cấp cho Chúng tôi và/hoặc lưu giữ về Người dùng, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp Người dùng đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho Chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Người dùng.

1.2. “Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng Người dùng hoặc dựa vào đó mà Người dùng được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của Người dùng, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, xe và thông tin bảo hiểm, thông tin việc làm và thông tin tài chính.

1.3. Bằng cách đăng ký tài khoản, ghé thăm hoặc truy cập vào Alinco, sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp trên Alinco (sau đây đề cập chung là “Dịch vụ”), Người dùng thừa nhận và đồng ý các yêu cầu, và/hoặc các quy định, thực tiễn áp dụng nêu hoặc thuộc Chính sách Bảo mật này, và Người dùng đồng ý với Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng theo cách được mô tả trong Chính sách này. NẾU NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRUY CẬP ALINCO. Nếu Chúng tôi thay đổi Chính sách này, Chúng tôi sẽ cập nhật thay đổi hoặc sửa đổi đó trên Alinco. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này vào bất cứ lúc nào, và việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Người dùng được hiểu là Người dùng đã đồng ý với các sửa đổi, bổ sung, cập nhật liền trước đó của Chúng tôi.

2. Khi nào Alinco sẽ thu thập dữ liệu cá nhân?

Chúng tôi sẽ/có thể sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân của Người dùng khi:

 1. Người dùng đồng ý bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp cho Chúng tôi dữ liệu hoặc thông tin liên quan đến tương tác giữa Người dùng với Chúng tôi, hoặc khi Người dùng sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi;
 2. Người dùng tương tác với Chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp trực tiếp, thông qua phương tiện truyền thông trên nền tảng mạng xã hội và thư điện tử;
 3. Người dùng sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, hoặc tương tác, sử dụng các Dịch vụ trên Alinco. Điều này bao gồm thông qua các tập tin Cookie mà Chúng tôi có thể triển khai khi Người dùng tương tác với Alinco;
 4. Người dùng thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của Chúng tôi;
 5. Người dùng cung cấp cho Chúng tôi thông tin phản hồi, góp ý, khảo sát hoặc khiếu nại về Dịch vụ;
 6. Người dùng tham gia vào các chương trình khuyến mãi Chúng tôi tổ chức;
 7. Người dùng gửi Dữ liệu cá nhân cho Chúng tôi vì bất cứ lý do nào;
 8. Và bất cứ trường hợp, tình huống nào khác mà Dữ liệu cá nhân của Người dùng có thể được cung cấp, tiết lộ cho Chúng tôi với hành vi tương tác có hoặc không có chấp thuận rõ ràng của Người dùng trong quá trình sử dụng Dịch vụ trên Alinco.

3. Alinco sẽ thu thập những dữ liệu gì?

Dữ liệu cá nhân mà Alinco có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

 1. họ tên;
 2. địa chỉ email;
 3. ngày sinh;
 4. địa chỉ;
 5. số điện thoại;
 6. giới tính;
 7. Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ hoặc Nền tảng của Chúng tôi.
 8. bất kỳ thông tin nào khác về Người dùng khi Người dùng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của Chúng tôi, và khi Người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng, cũng như thông tin về việc Người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của Chúng tôi như thế nào; và
 9. dữ liệu tổng hợp về nội dung Người dùng sử dụng.

Nếu Người dùng không muốn cung cấp các thông tin nói trên, Người dùng có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào bằng cách thông báo đến Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng khi Người dùng không tham gia hoặc không còn đồng ý với bất cứ nội dung nào của Chính sách này của Chúng tôi, việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như việc xác định vị trí để tìm kiếm Nhà cung cấp dịch vụ gần nhất sẽ không hoạt động nếu Người dùng không cho phép Alinco truy cập vị trí của Người dùng.

4. Thiết lập tài khoản

Một số chức năng nhất định của Dịch vụ yêu cầu Người dùng sẽ phải tạo một tài khoản Người dùng và cung cấp một số Dữ liệu cá nhân. Khi tạo tài khoản, Người dùng sẽ chọn một tên Người dùng và mật khẩu đăng nhập vào tài khoản. Tên Người dùng và mật khẩu của Người dùng sẽ được sử dụng để Người dùng có thể truy cập một cách an toàn và duy trì tài khoản của Người dùng. Ngoài ra, Chúng tôi cũng có thể yêu cầu Người dùng cung cấp thêm một số thông tin không bắt buộc như giới tính, ảnh đại diện.

5. Truy cập Alinco

Như với hầu hết các trang web hay ứng dụng khác, thiết bị của Người dùng có thể sẽ gửi đến Alinco một số thông tin cá nhân mà Người dùng dùng để đăng nhập. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ IP của thiết bị truy cập, hệ điều hành, tên trình duyệt/tên phiên bản, các trang web/ứng dụng tham khảo, trang yêu cầu, ngày/giờ, và đôi khi là một "Cookie" (có thể được vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của Người dùng) để giúp Alinco ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của Người dùng. Nếu Người dùng đã đăng nhập, thông tin này sẽ được ghi nhận và lưu tại tài khoản cá nhân của Người dùng. Các thông tin này cũng được đưa vào thống kê nặc danh để cho phép Chúng tôi nắm được thói quen truy cập của Người dùng.

6. Cookies

6.1. Chúng tôi có thể sử dụng "Cookies" hoặc các tính năng khác để cho phép Chúng tôi thu thập hoặc chia sẻ những thông tin qua đó giúp Chúng tôi cải thiện Alinco và các Dịch vụ Chúng tôi cung cấp trên Alinco, hoặc giúp Chúng tôi cung cấp dịch vụ và tính năng mới. "Cookies" là những định danh Chúng tôi chuyển đến máy tính hoặc thiết bị di động của Người dùng cho phép Chúng tôi nhận ra máy tính hoặc thiết bị của Người dùng và cho Chúng tôi biết làm thế nào và khi nào các Dịch vụ hoặc Alinco được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và theo dõi các thao tác được thực hiện trên Alinco. Chúng tôi có thể liên kết các thông tin Cookies đến các Dữ liệu cá nhân. Cookies cũng thu thập thông tin liên quan đến những gì các Người dùng đã cho vào giỏ hàng và các trang Người dùng đã xem. Ngoài ra, Cookies còn được sử dụng để cung cấp những nội dung liên quan đến sở thích của Người dùng và theo dõi việc sử dụng Alinco.

6.2. Người dùng có thể từ chối việc sử dụng các Cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt. Tuy nhiên, xin vui lòng lưu ý rằng nếu Người dùng làm điều này Người dùng có thể không có khả năng sử dụng các chức năng đầy đủ của Alinco hoặc Dịch vụ của Chúng tôi.

7. Xem và tải các nội dung quảng cáo

Giống như khi duyệt web/app bằng trình duyệt, khi Người dùng xem nội dung quảng cáo, truy cập các đường link khác trên Alinco hoặc thông qua các Dịch vụ của Chúng tôi, hầu hết các thông tin sẽ được gửi cho Chúng tôi (bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành, nội dung quảng cáo …), nhưng thay vì gửi lượng truy cập, máy tính/thiết bị di động của Người dùng gửi đến Chúng tôi thông tin về nội dung, mẩu quảng cáo và/hoặc phần mềm được cài đặt trong quá trình sử dụng Dịch vụ và/hoặc Alinco (nếu có).

8. Cộng đồng & Hỗ trợ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ Người dùng qua email, tin nhắn SMS và các hình thức tương tác khác. Để hỗ trợ Người dùng, Chúng tôi sẽ yêu cầu Người dùng cung số điện thoại di động; ngoài ra, Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào khác. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin nhận được khi Người dùng yêu cầu hỗ trợ cho mục đích duy nhất để hỗ trợ Người dùng theo yêu cầu, và Chúng tôi sẽ không chuyển hoặc chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

9. Khảo sát Người dùng

Trong từng thời điểm, Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin từ phía Người dùng thông qua các cuộc khảo sát. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát là hoàn toàn tự nguyện, do đó Người dùng có thể lựa chọn cung cấp hoặc không các thông tin cho Chúng tôi. Thông tin yêu cầu có thể bao gồm thông tin liên lạc (như địa chỉ email), và các thông tin nhân khẩu (như sở thích hay độ tuổi). Thông tin thu được từ khảo sát sẽ được sử dụng cho mục đích khảo sát, cải thiện chất lượng và sự hài lòng về Dịch vụ và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba nào, ngoài các đơn vị tư vấn giúp Chúng tôi thực hiện, quản lý và đánh giá kết quả khảo sát, nếu có.

10. Chúng tôi sử dụng thông tin Người dùng cung cấp cho Chúng tôi như thế nào?

10.1. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau đây:

 1. Để xem xét và/hoặc xử lý yêu cầu/giao dịch của Người dùng với Chúng tôi hoặc giao dịch, tương tác của Người dùng với các bên thứ ba thông qua Dịch vụ hoặc trên một nền tảng của bên thứ ba;
 2. Để quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng và/hoặc truy cập vào Alinco, tài khoản của Người dùng, mối quan hệ của Người dùng với Chúng tôi, và việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng;
 3. Để quản lý, vận hành và cung cấp cho Người dùng cũng như tạo điều kiện cho việc cung cấp các Dịch Vụ của Chúng tôi, bao gồm ghi nhớ sở thích của Người dùng;
 4. Cải thiện trải nghiệm của Người dùng khi sử dụng Dịch vụ bằng cách hiển thị nội dung theo mong muốn và sở thích của Người dùng, cung cấp một phương pháp nhanh hơn để Người dùng có thể truy cập vào tài khoản và gửi thông tin cho Chúng tôi, và cho phép Chúng tôi liên lạc với Người dùng nếu cần thiết;
 5. Để tiếp nhận, xử lý, thương lượng, phản hồi, hoàn thành và/hoặc giải quyết một giao dịch và/hoặc để đáp ứng yêu cầu của Người dùng về Dịch vụ nhất định và thông báo cho Người dùng về những vấn đề về Dịch vụ và/hoặc các hoạt động bất thường của tài khoản;
 6. Để thực thi Điều khoản Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận cấp phép nào Người dùng cuối được áp dụng;
 7. Để bảo vệ sự an toàn cá nhân, các quyền, tài sản hợp pháp của Người dùng khác;
 8. Để định danh và/hoặc xác minh tài khoản Người dùng;
 9. Để duy trì và quản trị bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác có thể hỗ trợ được yêu cầu theo thời gian để đảm bảo Dịch vụ được vận hành suôn sẻ;
 10. Xử lý hoặc tiến hành dịch vụ chăm sóc khách hàng, cung cấp các hướng dẫn cho Người dùng, tiếp nhận hoặc phản hồi bất cứ yêu cầu nào được đưa ra bởi (hoặc có ý định được đưa ra bởi) Người dùng;
 11. Để thông báo, liên hệ với Người dùng qua điện thoại, tin nhắn và/hoặc fax, thư điện tử và/hoặc thư bưu chính, hoặc các phương tiện khác để duy trì mối liên hệ của Người dùng với Chúng tôi hoặc việc sử dụng Dịch vụ. Người dùng hiểu và thừa nhận rằng khi Chúng tôi liên hệ với Người dùng qua thư điện tử, tài liệu hoặc thư từ bưu chính, một số thông tin cá nhân của Người dùng như họ tên, địa chỉ nhận thư sẽ được tiết lộ trên bao bì thư.
 12. Để tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển Dịch vụ (bao gồm phân tích dữ liệu, làm khảo sát, xây dựng và/hoặc phát triển Dịch vụ), để phân tích hành vi Người dùng nhằm mục đích cải thiện Dịch vụ và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của Người dùng;
 13. Để cho phép quảng cáo, kiểm toán và các cuộc khảo sát khác nhằm xác định quy mô và thành phần đối tượng mục tiêu của Người dùng, và hiểu sở thích của Người dùng với các Dịch vụ của Chúng tôi;
 14. Dành cho mục đích tiếp thị, Chúng tôi sẽ gửi thông tin cho Người dùng theo các phương tiện liên lạc khác nhau như thư điện tử, dịch vụ dựa trên vị trí, thông tin khuyến mại và các tài liệu liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm cả các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà Alinco cộng tác hay làm việc với) mà Alinco (hoặc tổ chức liên quan) đang cung ứng, tiếp thị hay quảng bá, cho dù sản phẩm hay dịch vụ đó đang tồn tại hoặc sẽ được tạo ra trong tương lai. Chúng tôi sẽ không gửi tiếp thị hoặc các thông tin khuyến mại cho Người dùng qua cuộc gọi, tin nhắn SMS/MMS hoặc fax, trừ khi điều đó không vi phạm các qui định pháp luật hoặc trước đó Chúng tôi đã nhận được sự đồng ý một cách rõ ràng từ phía Người dùng;
 15. Để sử dụng vào các vụ việc tố tụng hoặc để tuân thủ hoặc đáp ứng quy định pháp luật hoặc thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc quy định của bất kỳ cơ quan thẩm quyền có liên quan, trong đó có bao gồm việc công bố thông tin theo yêu cầu của pháp luật mà Alinco hoặc chi nhánh, công ty có liên quan với Alinco chịu ràng buộc;
 16. Để thu thập số liệu thống kê và nghiên cứu báo cáo nội bộ theo luật định và/hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ;
 17. Để thực hiện các hoạt động sàng lọc nội dung (bao gồm kiểm tra lý lịch Người dùng) theo quy định của pháp luật và/hoặc quy định của Alinco;
 18. Để kiểm toán Dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh của Alinco;
 19. Để ngăn ngừa hoặc điều tra mọi gian lận, hoạt động trái pháp luật, thiếu sót hay hành vi sai trái, cho dù có liên quan đến việc Người dùng sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối liên hệ của Người dùng với Chúng tôi, dù có hoặc không có bất kỳ nghi ngờ nào về các hành vi nói trên;
 20. Để lưu trữ, sao lưu, khôi phục (dù là để khắc phục vấn đề hoặc không) dữ liệu cá nhân của Người dùng, cho dù trong hay ngoài thẩm quyền tài phán đối với Người dùng;
 21. Để xử lý hoặc để thuận tiện cho các giao dịch kinh doanh liên quan đến tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch kinh doanh hoặc tài sản tiềm năng mà Alinco là một bên tham gia hoặc có liên quan đến chi nhánh trực thuộc hoặc tổ chức có liên quan với tư cách là bên tham gia hoặc liên quan đến Alinco và/hoặc một hoặc nhiều chi nhánh/tổ chức liên quan của Alinco với tư cách là các bên tham gia và có thể sẽ có thêm các bên thứ ba tham gia vào giao dịch như vậy. “Giao dịch kinh doanh” được hiểu là các giao dịch mua bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc mua lại một tổ chức/một phần của một tổ chức hoặc bất cứ tài sản nào của tổ chức đó;
 22. Bất kỳ mục đích nào khác mà Chúng tôi thông báo cho Người dùng tại thời điểm yêu cầu có sự đồng thuận của Người dùng.

10.2. Một số mục đích thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân còn tùy thuộc vào hoàn cảnh tại thời điểm thu thập, nên sẽ không xuất hiện trong danh sách trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo cho Người dùng về những mục đích đó tại thời điểm cần sự đồng ý của Người dùng, trừ khi việc xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của Người dùng là phù hợp theo quy định pháp luật.

11. Alinco bảo vệ và lưu trữ thông tin khách hàng bằng cách nào?

11.1. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của Người dùng trên các hệ thống của Chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của Người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của Chúng tôi.

11.2. Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, Chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của Người dùng khi Chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu Người dùng ngưng sử dụng Nền tảng của Chúng tôi, hoặc quyền của Người dùng được sử dụng Nền tảng và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, Chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người dùng tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của Chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, Chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của Người dùng một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho Người dùng.

12. Alinco có tiết lộ thông tin cá nhân của Người dùng ra bên ngoài không?

12.1. Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người dùng cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác, vì một hay nhiều Mục Đích nói trên, và việc tiết lộ này sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác như thế sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng hoặc thay mặt chúng tôi, vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên. Các bên thứ ba như thế bao gồm:

 1. công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của chúng tôi;
 2. b. nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu;
 3. người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của Alinco, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân Alinco lưu giữ về Người dùng của chúng tôi nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà Alinco hoặc bất kỳ công ty liên kết hay công ty liên quan nào của nó có tham gia giao dịch; và
 4. bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Đích và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng vì một hoặc nhiều Mục Đích
 5. ngoài các nội dung trên, việc chia sẻ thông tin này có thể là do yêu cầu về việc chia sẻ thông tin mang tính thống kê và nhân khẩu học về Người dùng của Chúng tôi và việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Trường hợp này sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định danh tính cụ thể của Người dùng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về Người dùng.
 6. để tránh sự nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức chẳng hạn như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người dùng mà không cần sự đồng ý của Người dùng, thì quyền đó vẫn sẽ được tiếp tục áp dụng.
 7. Chính Sách Bảo Mật này không phải là một lời hứa rằng Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ không bao giờ được tiết lộ, ngoại trừ như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này. Các bên thứ ba bất hợp pháp có thể chặn hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân được gửi đến hoặc lưu trữ trên Alinco, hệ thống có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải do lỗi của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn triển khai các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Người dùng theo quy định pháp luật hiện hành; tuy nhiên có thể sẽ không đảm bảo an toàn tuyệt đối khỏi việc tiết lộ trái phép phát sinh từ hành động xâm nhập trái phép, mang tính phá hoại và tinh vi bởi bất kỳ đối tượng nào mà không do lỗi của Chúng tôi.

13. Thông tin về trẻ em

Dịch vụ không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập hoặc duy trì bất kỳ Dữ liệu cá nhân hoặc thông tin không nhận dạng cá nhân từ bất cứ ai dưới 13 tuổi, và bất kỳ phần nào của Alinco hoặc Dịch vụ khác cũng không dành cho trẻ em ở độ tuổi dưới 13. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào sử dụng hoàn toàn bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ loại bỏ và/hoặc xóa bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào mà Chúng tôi tin là đã được gửi đi bởi trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp sử dụng các phương thức thanh toán trực tuyến, Người dùng phải đảm bảo có độ tuổi phù hợp cho từng loại hình thanh toán phù hợp. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cung ứng Dịch vụ đòi hỏi một phương thức thanh toán được thực hiện bởi bởi một độ tuổi nhất định nếu có cơ sở hợp lý tin rằng Người dùng đang yêu cầu và/hoặc sử dụng Dịch vụ không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi theo pháp luật áp dụng.

14. Thông tin thu thập bởi các bên thứ ba

14.1. Alinco sử dụng dịch vụ phân tích của bên thứ ba (“Các Dịch vụ Phân tích 3P”), bao gồm Google Analytics, một dịch vụ phân tích web/app được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Các Dịch vụ Phân tích 3P sử dụng Cookies, các file văn bản được đặt trên máy tính/thiết bị di động của Người dùng, để giúp Alinco phân tích cách Người dùng sử dụng Alinco. Các thông tin được tạo ra bởi Cookies về việc sử dụng của Người dùng trên Alinco sẽ được truyền đến và lưu trữ bởi Các Dịch vụ Phân tích 3P trên các máy chủ ở các quốc gia khác nhau. Các Dịch vụ Phân tích 3P sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc Người dùng sử dụng Alinco, soạn thảo các báo cáo về hoạt động của Alinco để Chúng tôi điều hành Alinco và các Dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trên Alinco và sử dụng Internet. Các Dịch vụ Phân tích 3P cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba theo quy định pháp luật, hoặc các bên thứ ba xử lý thông tin thay cho Các Dịch vụ Phân tích 3P. Các Dịch vụ Phân tích 3P sẽ không kết hợp địa chỉ IP của Người dùng với bất kỳ dữ liệu khác được Các Dịch vụ Phân tích 3P nắm giữ.

14.2. Chúng tôi, cùng với bên thứ ba, trong từng thời điểm, có thể cung cấp các ứng dụng có thể tải về được thông qua Dịch vụ hoặc Alinco. Những ứng dụng này có thể sẽ cho phép bên thứ ba xem được thông tin danh tính của Người dùng, bao gồm tên, ID Người dùng, địa chỉ IP máy tính của Người dùng hoặc những thông tin khác như Cookies mà Người dùng đã từng cài đặt hoặc cho phép một bên thứ ba cài đặt vào ứng dụng/trang web của Người dùng. Sản phẩm/dịch vụ do bên thứ ba cung cấp không thuộc sở hữu và quyền quản lý của Chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích Người dùng đọc kỹ điều khoản và các chính sách khác được cung cấp bởi các bên thứ ba trên trang web và các phương tiện truyền thông khác của họ.

15. Khuyến cáo về an ninh và trang web của bên thứ ba

15.1. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM AN NINH CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ NGƯỜI DÙNG CUNG CẤP CHO TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để duy trì sự an toàn của Dữ liệu cá nhân của Người dùng mà Chúng tôi đang nắm giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của Người dùng được lưu trữ trong mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số người giới hạn có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống và đã được yêu cầu giữ bí mật cho Dữ liệu cá nhân này. Khi Người dùng đặt hàng hoặc truy cập vào tài khoản của Người dùng, Chúng tôi khuyến cáo Người dùng sử dụng một máy chủ bảo mật. Tất cả Dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm mà Người dùng cung cấp được mã hóa vào cơ sở dữ liệu của Chúng tôi để được chỉ truy cập như đã nêu ở trên.

15.2. Trong nỗ lực cung cấp cho Người dùng Dịch vụ với giá trị gia tăng, Chúng tôi có thể chọn các trang web bên thứ ba khác nhau để liên kết đến, và/hoặc cài đặt nền tảng bên trong các trang web hoặc tích hợp Alinco trên trang web của bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể tham gia hợp tác xây dựng thương hiệu và các mối quan hệ khác để hợp tác cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ khác và/hoặc các tính năng khác mà Chúng tôi tạo nên. Những trang web liên kết có chính sách bảo mật cũng như thỏa thuận an ninh riêng biệt và độc lập. Thậm chí nếu người thứ ba là bên liên kết với Chúng tôi, Chúng tôi không có quyền kiểm soát các trang web, ứng dụng được liên kết hoặc tích hợp đó, trong đó có sự riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt độc lập. Dữ liệu được thu thập bởi các đối tác đồng thương hiệu của Chúng tôi hoặc những trang web của bên thứ ba (thậm chí nếu được cung cấp trên hoặc thông qua Alinco) có thể không được tiếp nhận bởi Chúng tôi. Do đó Chúng tôi không có trách nhiệm đối với các nội dung, biện pháp an ninh và các hoạt động của các trang web liên kết. Các trang web, ứng dụng liên kết, tích hợp chỉ phục vụ cho sự thuận tiện của Người dùng và do đó khi truy cập chúng, Người dùng phải chịu một số rủi ro nhất định. Tuy nhiên, Chúng tôi tìm cách để bảo vệ sự nguyên bản của Alinco và các liên kết đặt trên đó hoặc khi Alinco được tích hợp trên trang web của một bên thứ ba; nên Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ thông tin phản hồi về các trang web liên quan (kể cả trong trường hợp một liên kết nào đó không hoạt động).

16. Người dùng có thể rút tên, xóa tên, yêu cầu truy cập hoặc điều chỉnh thông tin Người dùng đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách nào?

16.1. Từ chối nhận và Hủy Đồng ý

 1. Để sửa đổi đăng ký nhận tin qua thư điện tử của Người dùng, xin vui lòng cho Chúng tôi biết bằng cách gửi thư điện tử tới Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chúng tôi tại địa chỉ email được liệt kê trong Mục 18. Hãy lưu ý rằng Người dùng vẫn sẽ nhận được thư điện tử đã được gửi đi trước khi Người dùng thực hiện thông báo sau thời điểm gửi thư theo lịch trình tự động.
 2. Người dùng có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người dùng dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi bằng cách gửi thư điện tử tới Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chúng tôi tại địa chỉ email được liệt kê trong Mục 17.
 3. Một khi Chúng tôi đã nhận được một yêu cầu rõ ràng về việc hủy đồng ý của Người dùng và xác minh danh tính của Người dùng, Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của Người dùng cho việc hủy đồng ý đó, và sau đó sẽ không thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người dùng theo cách thức nêu trong yêu cầu của Người dùng. Nếu Chúng tôi không thể xác minh danh tính của Người dùng hoặc hiểu được các chỉ dẫn của Người dùng, Chúng tôi sẽ liên hệ với Người dùng để làm rõ yêu cầu của Người dùng.
 4. Tuy nhiên, thu hồi chấp thuận của Người dùng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nhất định phát sinh từ việc hủy chấp thuận này. Về vấn đề này, tùy thuộc vào mức độ thu hồi của Người dùng về sự đồng ý cho Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của Người dùng, điều này có thể có nghĩa rằng Chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ cho Người dùng, Chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại với Người dùng và/hoặc hợp đồng Người dùng có với Chúng tôi và Chúng tôi sẽ thông báo cho Người dùng.

        16.2. Yêu cầu truy cập và/hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

 1. Nếu Người dùng đã đăng ký một tài khoản với Chúng tôi, Người dùng có thể trực tiếp truy cập và/hoặc sửa Dữ liệu cá nhân của Người dùng hiện đang dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi thông qua mục Cài đặt Tài khoản trên Alinco. Nếu Người dùng chưa đăng ký tài khoản với Chúng tôi, Người dùng có thể yêu cầu để truy cập và/hoặc sửa Dữ liệu cá nhân của Người dùng hiện đang dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi bằng cách gửi văn bản yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi cần có đủ thông tin từ Người dùng để xác định danh tính của Người dùng cũng như bản chất yêu cầu của Người dùng để có thể xử lí yêu cầu của Người dùng. Do đó, hãy gửi yêu cầu bằng văn bản bằng cách gửi email tới Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chúng tôi tại địa chỉ email được liệt kê bên dưới trong Mục 18.
 2. Đối với yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân, một khi Chúng tôi có đầy đủ thông tin từ Người dùng để xử lý yêu cầu đó, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Người dùng các Dữ liệu cá nhân có liên quan trong vòng 30 ngày. Trường hợp Chúng tôi không thể đáp ứng cho Người dùng trong vòng 30 ngày, Chúng tôi sẽ thông báo cho Người dùng về thời gian sớm nhất có thể trong phạm vi mà Chúng tôi có thể cung cấp cho Người dùng các thông tin yêu cầu. Lưu ý rằng Chúng tôi có thể miễn trừ một số loại nhất định của Dữ liệu cá nhân khỏi việc yêu cầu truy cập của Người dùng.
 3. Đối với yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân, một khi Chúng tôi có đầy đủ thông tin từ Người dùng để xử lý, Chúng tôi sẽ:
  1. Chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của Người dùng trong vòng 30 ngày. Trường hợp Chúng tôi không thể làm như vậy trong vòng 30 ngày, Chúng tôi sẽ thông báo cho Người dùng về thời gian sớm nhất mà Chúng tôi có thể thực hiện. Tuy nhiên, Chúng tôi bảo lưu quyền, căn cứ theo pháp luật áp dụng, loại trừ một số loại thông tin nhất định của Dữ liệu cá nhân khỏi yêu cầu sửa đổi cũng như quy định các tình huống mà việc sửa đổi là không cần thiết mặc dù Người dùng có yêu cầu;
  2. Chúng tôi sẽ gửi các Dữ liệu cá nhân đã chỉnh sửa tới mọi tổ chức khác mà Chúng tôi đã tiết lộ các Dữ liệu cá nhân này trong vòng 01 năm trước ngày điều chỉnh được thực hiện, trừ khi các tổ chức khác không cần những dữ liệu cá nhân đó cho bất kỳ mục đích pháp lý, kinh doanh nào.

d. Không bị ảnh hưởng bởi điểm c (i) trên, nếu Người dùng yêu cầu, Chúng tôi có thể gửi các dữ liệu cá nhân đã chỉnh sửa chỉ cho các tổ chức cụ thể mà Chúng tôi đã tiết lộ các dữ liệu cá nhân này trong vòng 01 năm trước ngày điều chỉnh được thực hiện.

e. Chúng tôi sẽ/có thể tính một mức phí hợp lý cho việc xử lý các yêu cầu truy cập vào Dữ liệu cá nhân của Người dùng. Nếu Chúng tôi quyết định thu phí, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Người dùng một ước tính bằng văn bản về việc tính phí. Xin lưu ý rằng Chúng tôi không cần phải trả lời hoặc xử lý với yêu cầu truy cập của Người dùng, trừ khi Người dùng đã đồng ý trả tiền phí.

f. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của Người dùng dựa theo với các quy định đã nêu trong các luật liên quan, luật yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối chỉnh sửa dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp quy định.

17. Thắc mắc, quan ngại hoặc khiếu nại? Liên hệ với chúng tôi

Nếu Người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc bảo mật của Chúng tôi, xin vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Alinco thông qua email: info@alinco.vn

 • Chia sẻ
Alinco Electronics Việt Nam

CÔNG TY TNHH ALINCO ELECTRONICS VIỆT NAM

Lầu 8, CT Building, Số 56, Đường Yên Thế, Phường 2, Q Tân Bình, TP HCM
+84 28.3848.9151
info@alinco.vn

Số giấy phép ĐKKD: 0314119870 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 18/11/2016

©Alinco Electronics Việt Nam, 2016 - 2023