NGUỒN DM-330 FXE / DM-330 FXT

  • Chuyển đổi nguồn xoay chiều 220VAC sang nguồn 1 chiều DC
    Bảo vệ trong trường hợp ngắn mạch, quá tải, bị chạm. Giới hạn tự động dòng không quá 30A và ở nhiệt quá cao
    Đồng hồ hiển thị Volt/Amp
    Hỗ trợ thiết bị đầu cuối  (5A-max), Cổng USB (2A- max)
    Mạch chuyển tiếng ồn sang tần số khác

Mô tả sản phẩm

Mã Sản phẩm    DM-330 FXE / DM-330 FXT
Chức năng Chuyển đổi nguồn xoay chiều 220VAC sang nguồn 1 chiều DC
Bảo vệ trong trường hợp ngắn mạch, quá tải, bị chạm. Giới hạn tự động dòng không quá 30A và ở nhiệt quá cao
Đồng hồ hiển thị Volt/Amp
Hỗ trợ thiết bị đầu cuối  (5A-max), Cổng USB (2A- max)
Mạch chuyển tiếng ồn sang tần số khác
Điện Áp vào  230 VAC (DM-330FXE)
120 VAC(DM-330FXT)
Điện Áp ra 9-15 VDC ( ó thể điều chỉnh được điện thế)
Dòng tải tối đa 30A (dòng tải tối đa)
25A (dòng tải liên tục)
Kích thước  (mm) 190W X 69H X 181D
Trọng lượng 2.5 Kg