Tư vấn và cung cấp các giải pháp công nghệ theo nhu cầu khách hàng.